Gräshoppsinvasion kan orsaka allvarlig matbrist

Feb 4, 2020
Feb
4
2020

Gräshoppsinvasion kan orsaka allvarlig matbrist

Den gräshoppssvärm som dragit in över Etiopien, Kenya och Somalia kan växa sig 500 gånger större inom ett halvår.

 


Foto: Sven Torfinn/ FAO

I regionerna som nu plågas av gräshopporna lider miljontals människor redan av allvarlig matbrist efter att ha drabbats av svår torka och översvämningar.

- 25,5 miljoner människor i Burundi, Etiopien, Kenya, Somalia, Sydsudan och Uganda lider redan av hunger och allvarlig undernäring, säger Lydia Zigomo, Oxfams regionchef på Afrikas horn och i Öst, - och Centralafrika.

En svärm kan bestå av upp till 150 miljoner gräshoppor per kvadratkilometer. En halv miljon gräshoppor väger tillsammans ungefär ett ton och äter ungefär lika mycket som 10 elefanter, 25 kameler eller 2500 personer varje dag. De kan också förstöra över 200 ton växtlighet per dag.

I Kenya har antalet gräshoppor ökat markant den senaste månaden och sprider sig nu i områden där tre miljoner människor det senaste året lidit av extrema nivåer av matbrist till följd av extremväder. Svärmarna har ödelagt betesmarker och kommer sannolikt att förstöra den kommande planteringssäsongen.

I Somalia har tio tusentals hektar land drabbats och svärmarna har lämnat efter sig ett spår av förstörda jordbruk.

Oxfam övervakar hur gräshopporna påverkar matsituationen tillsammans med lokala partnerorganisationer.

- Planen är att förse de värst drabbade med kontantbidrag och mathjälp, så att människor kan köpa mat till sig själva och foder till sina djur, säger Zigomo.