Frågor och svar om Oxfams ojämlikhetsrapport

Jan 17, 2017
Jan
17
2017

Frågor och svar om Oxfams ojämlikhetsrapport

Oxfams ojämlikhetsrapport som visade att 8 personer äger lika mycket som hälften av jordens befolkning har fått ett stort genomslag i medier runt om i världen. Här är svaren på de vanligaste frågorna och påståendena om rapporten.

1. Varför fokuserar Oxfam på de rikaste istället för de fattigaste? Varför tar ni inte upp att fattigdomen i världen minskar?

Oxfams vision är en värld utan fattigdom och vårt fokus är att hjälpa så många människor som möjligt ur fattigdom. Problemet är inte att några få äger väldigt mycket, utan att de fattigaste äger så otroligt lite. Oxfam är inte emot rikedomar, men den extrema ojämlikheten mellan de allra rikaste och de allra fattigaste försvårar kampen mot fattigdom. Samma ekonomiska regler som tillåter enorma förmögenheter bromsar också fattigdomsbekämpningen – exempelvis skattefusk som dränerar regeringars möjlighet att lyfta fattiga och företag som tar ut stora vinster istället för att höja fattiga arbetares löner. Forskning visar exempelvis att 700 miljoner färre människor hade levt i fattigdom i slutet på förra årtiondet om fler insatser mot ojämlikheten mellan rika och fattiga hade gjorts.

Det stämmer att fattigdomen runt om i världen minskar och Oxfam uppmärksammar ofta de enorma framsteg som gjorts på detta område. Dock har experter som Världsbanken nyligen varnat för att den positiva utvecklingen hotas av de enorma ekonomiska klyftorna. I Världsbankens senaste rapport var de tydliga med att målet om att utrota extrem fattigdomen till 2030 inte kommer uppnås om inte ojämlikheten minskar.

2. Rapporten är högst överdriven. Många som i rapporten räknas till de allra fattigaste, ”den fattigaste hälften”, är egentligen studenter med nettoskulder orsakade av exempelvis studentlån.

Den beskrivningen stämmer in på ytterst få. Den stora majoriteten av ”den fattigaste hälften” är väldigt fattiga och utsatta människor som har svårt att få det att gå ihop. Även om man tar bort de fattigaste 10 procentens nettoskuld ur beräkningen så äger 56 miljardärer fortfarande lika mycket som hälften av jordens befolkning.  För ett detaljerat resonemang i denna fråga se rapportens metodologidokument, (sid 5)

Viktigt att poängtera är att räkneexemplet med de 8 rikaste inte är menat att vara en mått att sätta mål utifrån utan är en illustration som visar hur ojämlikt världens förmögenheter är fördelade, framförallt visar det att oerhört många nästan inte har några tillgångar alls. 

3. Varför kritiserar Oxfam personer som Bill Gates, som skänker enorma belopp till välgörenhet?

Oxfam kritiserar varken Bill Gates eller de övriga 7 miljardärerna, det enda vi gör är att peka på fakta. Vårt ekonomiska system har lett till att dessa extrema ekonomiska skillnader kan förekomma, och vi tycker att det är viktigt att uppmärksamma.

Många stora företag och extremt rika individer bidrar dock till den extrema ojämlikheten genom att försöka undvika att betala skatt eller använda deras pengar och kontakter för att förändra politiken till deras fördel.

Förmögna individer och stora företag som istället använder sina pengar till att hjälpa andra ska hyllas, men deras välgörenhet kompenserar inte för skatter. Bill Gates håller själv med om det och har vid flera tillfällen argumenterat för att rika bör betala mer skatt.

4. Är Oxfam antikapitalistiskt?

Nej. Det handlar inte om ideologi – utan om sunt förnuft. En sund marknadsekonomi är nyckeln till ökad jämlikhet och minskad fattigdom. Världen tillämpar dock idag en extrem form av kapitalism som i orimligt hög utsträckning gynnar toppen. Fokus bör istället vara på att tillväxt ska tillfalla de som är i allra störst behov av den, världens fattiga.