Första coronafallet i flyktinglägret Moria

Sep 3, 2020
Sep
3
2020

Första coronafallet i flyktinglägret Moria

Oxfam finns på plats på Lesbos och arbetar med förebyggande åtgärder för att motverka ytterligare spridning.

Flyktinglägret Moria på den grekiska ön Lesbos. Foto: Giorgos Moutafis.

Det första fallet av covid-19 har rapporterats från flyktinglägret Moria på ön Lesbos i Grekland. Personen det rör sig om fördes till sjukhus med ambulans efter symptom på smitta och testades sedan positivt för viruset. De svåra förhållandena i lägret gör att risken för smittspridning är extremt stor och Oxfam uppmanar därför Greklands regering att tillsammans med EU genast vidta åtgärder för att undvika att en hälsokris bryter ut i lägret.

Evelien van Roemburg är Oxfams kampanjchef för migrationsfrågor i Europa, och hon menar att det faktum att corona nu finns inne i Moria är en katastrof för de människor som är fast i lägret:

”Mer än 12 000 människor trängs på en yta anpassad för mindre än 3000 personer och tillgången till sanitära faciliteter är långtifrån tillräcklig. Upp till 160 personer tvingas dela på en smutsig toalett och i delar av lägret går det en vattenkran på 325 personer, som dessutom inte har tillgång till tvål. Om inte drastiska åtgärder genast vidtas kommer situationen i lägret att utvecklas till en hälsokris som riskerar att döda hundratals redan utsatta människor.”

För att skydda de boende i lägret vill Oxfam att de människor som är mest sårbara inför smittan omedelbart ska evakueras från Moria och att de 12 EU-stater som tidigare i år åtog sig att evakuera ensamkommande barn i lägret nu också ska infria det löftet.

“Greklands krisplan för att förhindra ett coronautbrott i landets flyktingläger är långtifrån tillfredsställande och fokuserar nästan uteslutande på att begränsa människors rörlighet och isolera dem från omvärlden. Det är en plan med reaktiva åtgärder, snarare än proaktiva. Vi har inte råd att vänta på ett massutbrott av corona i Moria utan nu måste alla i lägret testas och de som testas positivt för corona måste omedelbart isoleras och få adekvat vård”, detta säger Natalia-Rafaella Kafkoutsou, expert inom migrationslagstiftning på Greek Council for Refugees (GCR).