Flyktingar misshandlas av tjänstemän vid Europas gränser

Apr 6, 2017
Apr
6
2017

Flyktingar misshandlas av tjänstemän vid Europas gränser

En ny rapport visar att det förekommer systematiskt våld mot migranter vid Europas gränser vid Västra Balkan. Människor som flyr från krig, förföljelse och fattigdom beskriver hur poliser, gränsvakter och andra tjänstemän har slått, rånat och gjort andra inhumana handlingar mot dem. Många berättar att det har skett olagliga deportationer för att hindra människor från att inleda sina asylprocesser.

 

Foto: Miodrag Ćakić
 
Rapporten ”Ett farligt spel” är baserad på 140 intervjuer med flyktingar. Rapporten har sammanställts av Belgrade Centre for Human Rights (BCHR) och Macedonian Young Lawyers Association (MYLA), med stöd från Oxam. Den innehåller vittnesmål om incidenter i Serbien, Ungern, Kroatien, Bulgarien och den forna jugoslaviska republiken av Makedonien. "De satte oss i en bur och gav oss inte mat på tre dagar. De slog oss så hårt. De gav oss till och med elchocker" säger Isaaq från Afghanistan om hur han blev behandlad i Bulgarien.

Rapporten har döpts till ”Ett farligt spel” eftersom ”Spelet” är hur migranter refererar till deras försök att ta sig över gränserna och samtidigt undgå att bli dåligt behandlade av tjänstemän. Alla 140 personer som intervjuades i rapporten vittnade om att de hade blivit dåligt behandlade av tjänstemän. Saker som kommit fram från vittnesmålen:

  • Gränspoliser i Kroatien tvingade flyktingar att ta av sig sina kläder och gå tillbaka över gränsen till Serbien, medan officerare slog dem med batonger.
  • Ungerska tjänstemän tvingade migranter att ta av sig sina kläder och sitta i snö samtidigt som de hällde kallt vatten över dem.
  • Bulgariska polistjänstemän tog en hel grupp av migranters alla värdesaker, även deras skor, innan de skickade tillbaka dem över gränsen.

Ruth Tanner, talesperson för Oxfam i sydöstra Europa säger: ”Människor som många gånger flytt våld vi inte ens kan föreställa oss i deras hemländer kastas chockerande nog ibland tillbaka till samma brutala verklighet här i Europa. De vittnesmål vi har samlat exponerar vilka fruktansvärda handlingar som regeringar tillåter ske bara för att kunna stoppa människor från att ta sig in på deras territorium”.

Många migranter har haft problem med att inleda sin asylprocess i Serbien och Makedonien, och vittnar om frekventa massutvisningar av flyktingar. Dessa så kallade ”pushbacks” är förbjudna enligt internationell flyktinglag och strider mot lagar för mänskliga rättigheter.

Rapporten visar att myndigheterna driver människor från ett land till ett annat, helt utanför rättssystemets ramar. Enskilda individer hörs inte, får ingen rättshjälp, inga tolkar och har ingen rätt att överklaga. Detta är olagligt och oetiskt.

Exempel:

  • I Serbien blev en grupp migranter, där en 2-åring ingick, informerade om att de skulle tas till ett mottagningscenter för flyktingar. Istället tog poliserna dem till en skog vid Bulgariska gränsen, trots att det var mitt i natten och väldigt kallt väder. Gruppen överlevde men när de återfanns hade två av dem tappat medvetandet på grund av hypotermi.
  • En grupp migranter uttryckte sin önskan om att söka asyl i en domstol i Serbien. Men polismännen som skulle köra dem till ett mottagningscenter för flyktingar körde dem istället till Bulgariska gränsen och förstörde domstolsdokumenten.

”Det har rapporterats om sådana här handlingar förut, men Europeiska unionen har knappt gjort någonting alls för att få stopp på det.  Tvärtom har Europeiska rådets ordförande Donald Tusk prisat migrationsarbetet utfört av samma regeringar som exponeras i den här rapporten. EU är tänkt att vara en bastion för de mänskliga rättigheterna, men genom att backa upp den här politiken stödjer EU sådant här beteende. Det lämnar en skamfläck på inte bara de nationella regeringarna, utan även på EU ”, säger Ruth Tanner.

 

Foto: Miodrag Ćakić

Oxfam, BCHR och Myla uppmanar regeringarna i Serbien, Makedonien, Kroatien, Ungern och Bulgarien att omedelbart upphöra med kränkningarna av människors rättigheter och att skyndsamt vidta åtgärder mot förövarna som begår brott mot invandrare och flyktingar.

De tre organisationerna uppmanar också EU att inta sin roll och säkerställa att folkrätten och de mänskliga rättigheterna respekteras. EU:s regeringar bör se till att alla stater längs Balkanvägen följer internationella lagar och regler, och de måste själva respektera dessa juridiska och moraliska förpliktelser. 

Läs hela rapporten här.