Fattigdomen i Europa ökar

Sep 14, 2015
Sep
14
2015

Fattigdomen i Europa ökar

De ekonomiska klyftorna i Europa ökar. Sedan finanskrisen har flertalet EU-länder kämpat mot ökad fattigdom, stigande arbetslöshet och ett växande utanförskap. En ny rapport från Oxfam visar att antalet EU-medborgare som lever i ”allvarlig materiell fattigdom” har ökat med 7,5 miljoner från 2008 till 2013. Idag, 2015, riskerar 123 miljoner européer att hamna i fattigdom, majoriteten av dem är kvinnor, ungdomar och personer med invandrarbakgrund. För att vända den negativa utvecklingen i Europa måste vi värna den politiska modell som bidragit till att skapa kontinentens välstånd.   

 

Rapporten A Europe for the Many, Not the Few bekräftar och kompletterar befintlig forskning från bland andra Internationella Valutafonden om hur växande klyftor försvårar kampen mot fattigdom. Rapporten visar bland annat hur politiska beslut drivit på eller motverkat ojämlikhet inom EU. Sverige har Europas mest progressiva skatte- och bidragsystem, vilket bidrar till att minska inkomstskillnaderna med 53 procent. I Spanien är motsvarande siffra 32 procent.

Vi lever på en rik kontinent där ökad fattigdom och ojämlikhet i stor utsträckning är resultatet av politiska beslut. Fattigdomen inom EU är egentligen inte en fråga om brist, utan om resursfördelning. Credit Suisse uppskattar att den rikaste procenten av Europas befolkning äger nästan en tredjedel av kontinentens tillgångar samtidigt som de fattigaste 40 procenten av befolkningen delar på mindre än en procent av nettotillgångarna.

Problemet är inte att människor är förmögna, utan det demokratiproblem som uppstå när resursstarka grupper kan köpa sig inflytande över politiken på ett sätt som andra inte kan. Rapporten varnar för att det politiska beslutsfattandet i Europa i allt större utsträckning påverkas av resursstarka grupper, vars intressen gynnas på bekostnad av majoritetens. Resultatet är växande klyftor och urholkade demokratiska institutioner. Ökad transparens och bättre insyn i det politiska beslutsfattandet är nödvändigt för att begränsa särintressenas inflytande över den förda politiken på allmänhetens bekostnad.  

Omfattande åtstramningsåtgärder och regressiva skattesystem är andra viktiga drivkrafter bakom de ökade klyftorna. Många av de åtgärder som genomförts efter den senaste finanskrisen har drabbat de fattigaste allra hårdast. Skattesystem som gör det möjligt för multinationella företag att kringgå bolagsskatten ökar också skattebördan för privatpersoner. I båda fallen är det vanliga människor som får betala priset.

Det är hög tid att återgå till den sociala modell som under årtionden främjat ekonomisk tillväxt och minskat fattigdom i Europa. Kontinenten är fortfarande en av världens rikaste regioner, så bristen på resurser kan inte vara det huvudsakliga problemet. För att vända den negativa utvecklingen uppmanar Oxfam EU:s institutioner och medlemsstater att:

  • Stärka de demokratiska institutionerna
  • Återinvestera i offentlig samhällsservice
  • Garantera anständiga löner
  • Motarbeta skattefusk och skadlig skattekonkurrens  

För en organisation som Oxfam, vars mål är att bekämpa fattigdomen i världen, är det en prioriterad fråga.