Extremväder tvingar fattiga på flykt

Nov 2, 2017
Nov
2
2017

Extremväder tvingar fattiga på flykt

Oxfams rapport visar att det är fem gånger vanligare att människor i fattiga länder tvingas bort från sina hem på grund av extremväder.


"Mitt hopp för mitt land är att det ska finnas kvar" - Claire Anterea, Kiribati. Foto:Ula Majewski

I Oxfams nya rapport Uprooted by climate change beskrivs hur ojämlikt extrema väderförhållanden och klimatförändringar drabbar människor. Fattiga länder, som har lägst utsläpp av växthusgaser, står inför en mycket större risk att tvingas fly än de människor i de länder som orsakar störst miljömässig skada.

Mellan 2008 och 2016 tvingade extrema väderhändelser 14 miljoner människor (0.42% av befolkningen) i låginkomstländer att lämna sina hem per år, jämfört med en miljon människor (0.08%) i höginkomstländer. Siffror som troligt är underdrivna då de inte speglar långsamma katastrofer som exempelvis torka och stigande havsnivåer. Enligt Oxfams beräkningar har 1.9 miljoner människor tvingats fly på grund av torka bara under de nio första månaderna i 2017.  
 
- Världens fattigaste drabbas hårdast av konsekvenserna av den globala uppvärmningen, att de dessutom är minst skyldiga till växthusgasutsläppen dubblerar denna extrema orättvisa, säger Robert Höglund kommunikationschef för Oxfam i Sverige.
 
Den 6 november startar FN:s klimatkonferens COP 23 i Bonn, Tyskland och leds i år av Fiji, som den första mindre ö-nationen att inneha ordförandeskapet. Fiji är ett land som drabbats hårt av extremväder till följd av klimatförändringar. Efter cyklonen Winston 2016 tvingades runt 55 000 personer lämna sina hem samtidigt som landets bruttonationalprodukt sjönk med en femtedel.
 
Rapporten beskriver även hur kvinnor, barn och ursprungsbefolkningar påverkas oproportionerligt hårt av klimatförändringarna. För kvinnor som tvingas lämna sina hem innebär det en ökad risk att utsättas för våld.
 
Rapporten Uprooted by Climate Change visar hur människor som påverkas av klimatförändringar måste hantera hotet om att tvingas lämna sina hem. Till exempel gör befolkningen på Kiribati allt de kan för att stanna kvar på sina öar, trots stigande havsnivåer och ökande antal stormar. För dem, som i många andra samhällen, är en flytt den sista utvägen.
 
- De rika länder som är mest att skylla måste drastiskt minska sina utsläpp och samtidigt öka stödet till de som redan nu drabbas av klimatförändringarnas konsekvenser, säger Robert Höglund
 
Oxfam uppmanar regeringschefer att införa:
  • Skarpare utsläppsminskningar: Länder måste komma överens om att minska utsläppen så mycket som behövs för att kunna ha en chans att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader.
  • Finansiering för förlust och skada: De samhällen som drabbas hårdast av klimatförändringarnas konsekvener kan inte vara de som tvingas betala hela notan. Länderna behöver komma överens om hur man ska kunna ge hjälp till de som behöver den mest.
  • Finansiering för minskning och anpassning gentemot klimatförändringar: Rika länder har långt kvar innan de når finansieringsmålen som bestämdes i parisavtalet och de måste visa hur de ska kunna nå dit.
  • En enad front i kampen: Alla försök att försvaga parisavtalet från Trumpadministrationen måste enhälligt avvisas av övriga parter.
  • Internationellt skydd: FNs ”Global compacts” om flyktingar och migranter måste inkludera skydd för människor som tvingas fly över gränser på grund av naturkatastrofer
Övrig information: 
Siffrorna från 2008–2016 baseras på data från Internal Displacement Monitoring Centre som täcker alla exterma väderhändelser, inte bara de där en tydlig koppling till klimatförändringar har kunnat göras.