EU-lagstiftning mot företags kränkningar av mänskliga rättigheter är på väg

Jun 9, 2020
Jun
9
2020

EU-lagstiftning mot företags kränkningar av mänskliga rättigheter är på väg

Idag finns det inga regler som förhindrar svenska och europeiska företag mot att exempelvis använda barnarbete eller betala slavlöner till människor i andra länder.

Flera andra EU-länder har antagit egna lagar mot detta, dock inte Sverige. Nu har EU tagit initiativ för lagstiftning och EU-kommissionen väntas komma med ett förslag på lag samtidigt som Tyskland väntas prioritera frågan under sitt kommande EU-ordförandeskap. I går måndag stod Oxfam värd för  vårens största event i frågan där viktiga europeiska beslutsfattare och företrädare från näringsliv, fackförbund och civila samhället tydligt tog ställning för lagstiftning.

EU:s kommissionär för rättsliga frågor, Didier Reynders, betonade att EU genast bör ta fram bindande regler för att förhindra brott mot mänskliga rättigheter och miljö i leverantörskedjorna hos europiska företag:
”Vi måste skynda oss. Coronakrisen är en smärtsam påminnelse om betydelsen av att skapa ett rättvist samhälle och ekonomi. Företagens svagheter kommer nu till ytan och oreglerade globala leverantörskedjor får effekter på människor och samhälle”, sa Didier Reynders, som också kallade bristen på lagar och regler i leverantörskedjor ett av de största hindren för hållbarhet inom handel.

Även Europaparlamentarikern Lara Wolters, kritiserade företag för att lägga pandemins kostnader på sina underleverantörer.
”Några av världens rikaste företag låter utsatta människor ta notan för deras operativa risker”, sa Wolters.

Tim Gore, som leder påverkansarbetet i Oxfams kampanj för rättvisa villkor i livsmedelsindustrin, säger:
”För att vara tydlig: det här handlar inte om ett fåtal skurkar. Fattigdomslöner och otrygga arbetsvillkor är ett strukturellt problem. Det ligger till grund för många europeiska affärsmodeller. Det är därför som endast obligatoriskt granskningsförfarande, s.k. due diligence, kan skapa förändring i den skala som behövs.”
Hjälporganisationen Oxfam arbetar för att företag ska ta ansvar för människorna som arbetar i deras leverantörskedjor, bland annat inom livsmedelsindustrin där fattigdomen och osäkerheten är stor bland odlare och producenter.

Oxfam uppmanar till att en EU-lag för rättvisa leverantörsled ska:
1. Gälla alla företag och alla nivåer i företags leverantörskedjor, ner till första produktionsnivå.
2. Kräva att företag systematiskt granskar om de orsakar, bidrar till eller kan kopplas till påverkan på mänskliga rättigheter och miljö, samt vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra detta.
3. Innehålla krav på att företag konsulterar berörda lokalsamhällen i framtagande av konsekvensanalyser.
4. Ha ett tydligt genusperspektiv, eftersom flickor och kvinnor ofta är de som drabbas värst.
5. Göra företag ansvariga för påverkan på mänskliga rättigheter och miljö samt innehålla faktiska sanktionsmöjligheter för företag som misslyckas att vidta lämpliga åtgärder.
6. Säkerställa att de som faller offer för företags kränkningar ges möjlighet till gottgörelse.

Mer information:
Arrangörer för eventet var Oxfam Sverige, Oxfam EU, European Coalition for Corporate Justice (ECCJ), International Federation for Human Rights (FIDH), Bread for the World och CorA.
• Se hela konferensen på YouTube här
• Läs Oxfams rapport Ripe for Change som avslöjar utbrett mänskligt lidande bland de som odlar och producerar maten som säljs runt om i världen.