Endast tre procent av syriska flyktingar bosatta i rika länder

Apr 26, 2018
Apr
26
2018

Endast tre procent av syriska flyktingar bosatta i rika länder

2017 anses vara ett av de värsta åren i den nu sjuåriga Syrienkrisen och 2018 är på väg att bli lika förödande för Syriens befolkning.

 


Leila, 44, med sina barn Hussein, 6, och Jamal, 8, i Libanons Bekaa Valley. Familjen flydde sitt hem i Syrien då deras by attackerades och förstördes. När Leilas man Ayad fick en hjärtattack såg Oxfam till att han fick behandling, och att hela kostnaden betalades. Foto: Sam Tarling/ Oxfam

Oxfam och flera andra internationella hjälporganisationer varnar nu för att det kommer bli svårt att tillgodose de växande behoven.

Kriget fortsätter skada civila och människor, skolor, sjukhus och viktig infrastruktur utsätts för kontinuerliga attacker. Under 2018 har våldet redan drivit nära 700 000 personer på flykt i landet, och 7,3 miljoner syrier bor i samhällen med fara för sprängningar.

Oxfam och sju andra humanitära hjälporganisationer rapporterar nu om hur krigets stridande parter gång på gång och nekat nödhjälpsleveranser att komma fram, hur de avsiktligt skadat civila och gjort hjälparbetare till måltavlor. Under 2017 godkändes 47 av FN:s 147 hjälpkonvojer (27,3 procent) av den syriska regeringen. Det är färre än under 2016 då 117 av 258 (45,3 procent) godkändes.

2,7 miljoner syriska barn går inte i skolan och ytterligare miljontals människor drabbas av bristen på juridisk säkerhet både i och utanför Syrien. Samtidigt står hundratusentals syrier inför risken att tvingas återvända till osäkra, explosionsdrabbade och förstörda samhällen som saknar tillgång till fundamentala samhällstjänster, eller till oråden det fortfarande pågår aktiva strider. 

Trots säkerhetsläget i landet har rika länder endast tagit emot tre procent av de syriska flyktingar som sökt trygghet utomlands. Till exempel har USA tagit emot 11 syriska flyktingar i år.

Oxfams arbete i Syrien

Ett barn tittar upp mot ett militärplan över ruinerna i Aleppo, Syrien. Foto: Pablo Tosco/Oxfam

Ungefär 35 procent av vattenreningsverken i Syrien har förstörts i kriget. Oxfams arbete i landet går främst ut på att se till att befolkningen har tillgång till rent vatten har möjlighet att hålla sig rena och friska. Vi har hittills nått ut med rent vatten till 1,5 miljoner människor i både Syrien, Libanon och Jordanien.

Oxfams arbete i Libanon

Kompisarna Majida, 7, Aida, 8, och Basma, 8, från Raqqa I Syrien leker bredvid en av Oxfams vattentankar som installerats för flyktingar i Libanon. Foto: Sam Tarling/ Oxfam

Syriens grannländer kämpar för att klara av den stora flyktingströmmen. Libanon är det land som tagit emot flest syriska flyktingar per invånare i världen. Där bor nu en miljon syriska flyktingar vilket utgör 25% av befolkningen. Vi hjälper både flyktingarna och mottagarsamhällena att ta itu med gemensamma utmaningar som vattentillgång och jobb.

Oxfam har hjälpt över 250 000 människor i Libyen genom att bland annat bygga och reparera toaletter i flyktingläger, installera vattentankar, leverera rent vatten och dela ut hygienkit.

Oxfams arbete i Jordanien

Tala, 2, från Syrien väntar medan hennes pappa hämtar dricksvatten ur en vattentank i flyktinglägret Zaatari, Jordanien. Foto: Sam Tarling/ Oxfam

Vi arbetar med att förse människor i flyktinglägret Zaatari, som växt sig så stort att det nu kan ses som Jordaniens fjärde största stad, med vatten och sanitet. Just nu hjälper vi runt 25 000 personer med vattentillgång men håller på att bygga ett vattensystem som ska kunna förse alla 80 000 personer som bor i lägret med rent vatten.

Oxfams kampanjarbete

Allteftersom konflikten i Syrien eskalerat har vi inte bara ökat våra humanitära insatser, utan har också bedrivit kampanjer för:

  • Att alla människor som drabbas av konflikten ska få möjlighet att göra sin röst hörd.
  • Ett starkt humanitärt arbete i Syrien med omnejd.
  • Att regeringar ska använda sin politiska kraft för att få ett slut på kriget.

Situationen i Syrien

  • Halva Syriens befolkning, 22 miljoner människor, har tvingats på flykt.
  • 13,5 miljoner människor i Syrien är i behov av humanitärt stöd.
  • Fem miljoner människor har flytt från landet.
  • Majoriteten av syriska flyktingar lever i extrem fattigdom.
  • Enligt FN har 300 000 personer dödats sedan krisen började i mars 2011, men siffran är sannolikt ännu högre.

 

*Alla namn har bytts ut