En dyster framtid för Gazas unga

Jul 8, 2015
Jul
8
2015

En dyster framtid för Gazas unga

Ett år efter den senaste konflikten går utvecklingen i Gaza trögt. En hel generation unga människor går nu en dyster framtid till mötes med litet hopp om jobb, förbättrad infrastruktur och säkerhet. Trots det har lite gjorts för att säkra utvecklingen i regionen och förhindra att nya konflikter utvecklas.

 

Arbetslösheten i Gaza har stigit, särskilt bland unga under 24 år där nästan 70 procent går utan arbete. Även bland akademiker ligger siffran på runt 40 procent. Bristen på möjligheter i Gaza driver många unga att riskera sina liv för att ta sig över gränsen till Israel i hopp om arbete och en bättre framtid. Traumatiska minnen från konflikten och stressen över att vara fast i Gaza har lämnat uppemot 300,000 unga människor i behov av psykosocialt stöd.  

Den senaste konflikten slog hårt mot Gazas redan hårt pressade ekonomi. Nya siffror visar att uppemot 80 procent av befolkningen nu är beroende av någon form av internationellt bistånd.

”För att nå en varaktig lösning på konflikten måste Gazas unga känna hopp om en ljusare framtid – en framtid där de kan studera, försörja sig, bilda familj och förverkliga sina drömmar. Infrastrukturen måste rustas upp och människor måste kunna röra sig fritt och bedriva handel över gränserna. Grundläggande mänskliga rättigheter och ekonomisk utvecklig är också förutsättningar för långvarig fred. För att det ska bli verklighet måste vi få till ett slut på blockaden”, säger Catherine Essoyan, Oxfams Regionchef. 

Återuppbyggnaden av Gaza går trögt. Med nuvarande takt beräknas det ta över 70 år att bygga tillräckligt med bostäder för att täcka det befintliga behovet. Även om vissa mindre reparationer har genomförts så har ingen av de byggnader som totalförstördes under den senaste konflikten börjat återuppbyggas. De 20 skolor och förskolor som förstördes står fortfarande i spillror, liksom flera sjukhus, vårdcentraler och andra viktiga serviceinrättningar. De politiska fraktionerna i Palestina måste samarbeta för att säkerställa att återuppbyggnaden tar verklig fart.

Blockaden av Gaza har haft en förödande effekt på sysselsättning och ekonomi. Världsbanken uppskattade nyligen kostnaden till 3,9 miljarder USD. Antalet anställda inom byggbranschen har minskat med 50 procent sedan blockaden infördes, trots det akuta återuppbyggnadsbehovet. Jordbruksproduktionen minskade under förra året med 31 procent. Även för personer i arbete har lönerna minskat med 15 procent sedan blockaden inleddes 2007. I jordbruks- och fiskesektorn har lönerna minskat med hela 26 procent.

Trots fjolårets tillfälliga eldupphör så har våldet mot civila fortsatt från båda håll. Sex palestinska raketer har avfyrats in i Israel, liksom 170 försöksraketer som mestadels landat i havet. Över 700 fall av israelisk eld i Gaza har registrerats under samma tidsperiod.

Foto: Anas al Baba

Oxfam har arbetat i Israel och de ockuperade palestinska områdena sedan 1950-talet. Ett landskontor etablerades på 1980-talet. Tillsammans med ett sextiotal israeliska och palestinska partnerorganisationer arbetar vi i de mest utsatta samhällena i regionen.