Covid-19: 50 miljoner hotas av hunger i Västafrika

Apr 21, 2020
Apr
21
2020

Covid-19: 50 miljoner hotas av hunger i Västafrika

Coronapandemin kan orsaka en stor ökning matbrist och undernäring.

 


Oxfam arbetar för att minska smittspridningen av coronaviruset i Burkina Faso, där 780 000 personer är lever som internflyktingar. Många av de som tvingats på flykt är kvinnor som bär på fruktansvärda trauman efter att ha attackerats av väpnade grupper. Foto: Sylvain Cherkaoui/Oxfam

Jordbruket utgör 30,5% av Västafrikas ekonomi och är den främsta inkomstkällan för 70–80% av befolkningen. Många jordbrukare drabbas redan ekonomiskt i krisen, bland annat på grund av svårigheter med att få tag på fröer och gödningsmedel.

- Vi har tappat 75% av vår marknad sedan stängningen av staden Bobo Dioulasso. Den här situationen är outhärdlig eftersom vi inte längre har råd att betala våra 13 anställda och våra leverantörer, säger Toe Hazara, som arbetar på mejeriet Café Rio i Burkina Faso.

Matproducenter kämpar för att fortsätta, men deras arbete och inkomster hotas i den rådande krisen. Matpriserna i området ökar snabbt och många matvaror har blivit svårare att få tag på till följd av de restriktioner som vidtagits, så som utegångsförbud, gränsstängningar och osäkerhet i vissa områden.

I Burkina Faso har exempelvis priset på matolja fördubblats på bara några dagar. Även djurfoder har blivit dyrare.

Coronakrisen i kombination med konflikt och osäkerhet förvärrar hotet mot marknadsstabilitet och den redan mycket osäkra matsituationen i regionen. I länder som redan stod inför humanitära kriser har nu det nu blivit svårt att få tillgång till mat.

Nu går flera ledare från jordbruksorganisationer ihop med icke-statliga organisationer och uppmanar alla regeringar att kontrollera priser, se till att mat kan transporteras över gränserna, men också att ge stöd åt de mest utsatta.