Coronapandemin nytt hot i kolera- och krigsdrabbade Jemen

Mar 26, 2020
Mar
26
2020

Coronapandemin nytt hot i kolera- och krigsdrabbade Jemen

Oxfam leverar vatten till Jemen som haft över 50 fall av kolera per timme i genomsnitt de senaste fem åren.

 


Samiha Ali hämtar vatten från en av av Oxfams vattentankar. Efter att konflikten nådde hennes hemstad bor hon nu med sina barn i ett flyktingläger i Al Turba. Foto: Pablo Tosco

Människor i Jemen står nu inför flera nya hot som kan komma att påverka den redan förödande humanitära katastrofen i landet. Efter att våldet i Jemen nyligen trappats upp, med regnsäsongen på ingång och strängare gränsrestriktioner till följd av den globala Covid-19-pandemin står landet nu inför en förvärrad kris.

Varje timme sedan kriget i Jemen startade för fem år sedan har i snitt:

  • över 90 personer tvingats på flykt
  • över 50 fall av kolera rapporterats
  • antalet människor som lider av hunger ökat med över 100 personer

Coronaviruset utgör nu ännu ett hot mot Jemen. Flyg in och ut ur landet har stoppats, vilket påverkar hjälparbetare. Bara 50% av vårdinrättningarna i Jemen är fungerande och de som håller öppet har akut brist på medicin, material och personal. Runt 17 miljoner människor- mer än halva befolkningen- saknar tillgång till rent vatten.

Den kommande regnsäsongen kan komma att öka antalet kolerasmittade i Jemen, som redan är det land som haft de högsta antalen misstänkta fall ett land någonsin uppmätt under ett år, värst var 2017 och 2019 näst värst någonsin.


Nahed klappar på sin lillebror, ett av många barn i Jemen som lider av undernäring. Foto: Pablo Tosco

-Efter fem år av död, sjukdomar, flykt och inför hotet av pandemin är läget för Jemens befolkning akut och de stridande parterna måste komma överens om vapenvila och återgå till fredsförhandlingarna, säger Muhsin Siddiquey, Oxfams landschef i Jemen.

Mellan den 26 mars 2015 och 7 mars 2020 har 12 366 civila dödats i striderna och över fyra miljoner jemeniter lever på flykt i landet. Över 90 personer har i genomsnitt tvingats på flykt varje timme sedan 2015.

Sedan kolerautbrottets start år 2017 har över 2,3 miljoner misstänkta fall rapporterats, och över 50 fall i timmen i genomsnitt de senaste fem åren. När regnsäsongen tar vid i april förväntas kolerafallen öka igen. Oxfam beräknar att antalet smittade kan överstiga en miljon under 2020.

Antalet personer som lider av hunger i landet har ökat med 4,7 miljoner de senaste fem åren- det är mer än 100 personer per timme i genomsnitt.

- Världen vet hur man gör för att förhindra kolera och hunger, det här är inga nya problem. Den humanitära krisen i Jemen är helt och hållet skapad av människor, inte bara de som krigar utan också de som förser de stridande parterna med vapen, säger Siddiquey.