Beirut: bland glassplitter och förstörelse hjälper människor varandra

Aug 13, 2020
Aug
13
2020

Beirut: bland glassplitter och förstörelse hjälper människor varandra

Oxfam på plats för att stötta de drabbade efter explosionen.

 


Beiruts hamn, tre dagar efter explosionen. Foto: AFP via Getty Images

Tisdagen den 4 augusti exploderade över 2750 ton ammoniumnitrat som förvarades i Beiruts hamn. Explosionen orsakade enorm skada. Över 145 personer miste livet, 300 000 människor står utan bostad och hundratusentals är i akut behov av mat, vatten och någonstans att sova.

Oxfam har inlett hjälpinsatser och tillsammans med lokala partnerorganisationer förser vi de drabbade med bland annat mat, rent vatten finansiellt stöd och provisoriska bostäder.

- Förödelsen i Beirut är ofattbar och vägen tillbaka kommer bli lång och svår, säger Bachir Ayoub från Oxfam Libanon.

Redan innan explosionen stod Libanon inför stora utmaningar, så som hög arbetslöshet, fattigdom och korruption. Med coronapandemin blev sjukvården överbelastad och landet hamnade allt närmre en ekonomisk kollaps.

Oxfam har arbetat i Libanon sedan 1993, bland annat med humanitärt stöd till människor på flykt. Libanon har det största antalet flyktingar per capita i världen: 1 av 4 personer. Uppskattningsvis bor 1,5 miljoner personer som flytt undan våldet i Syrien i Libanon.

 

Tre dagar efter explosionen går Oxfams kampanjkoordinator för humanitära insatser, George Ghali, omkring i ett söndertrasat Beirut.