Antalet flyktingar stiger för sjunde året i rad

Jun 19, 2019
Jun
19
2019

Antalet flyktingar stiger för sjunde året i rad

Alla regeringar, speciellt de i rika länder, bör öka sitt stöd till människor som tvingats fly från sina hem.
 

Raghda står i Mosuls universitetsbibliotek som brändes ner av IS. Raghda och hennes familj levde som internflyktingar i Irak medan IS hade kontroll över området. Nu har hon kunnat återvända hem och återuppta sina studier. Oxfam arbetar med återuppbyggandet av Mosul, bland annat genom att reparera vattensystem i området. Foto: Charlotte Sawyer/ Oxfam

FN:s flyktingorgan, UNHCR:s rapport Global Trends visar att antalet människor som tvingats fly från sina hem återigen är rekordhögt, detta för sjunde året i rad. Över 70 miljoner människor befinner sig nu på flykt.

- Ett år till har gått, och ytterligare ett fruktansvärt rekord har slagits. Bakom den här siffran finns människor som du och jag som tvingas ut på farliga resor de aldrig skulle vilja göra på grund av hoten mot deras säkerhet och grundläggande rättigheter, säger Fionna Smyth, chef för Oxfams humanitära kampanjer.

- Ofta är det fattiga samhällen och länder med stora egna utmaningar som öppnar upp och tar emot människor på flykt, men rika länder har ett särskilt ansvar att öka sina ansträngningar genom att erbjuda stöd till värdnationer och genom att ta emot människor som behöver skydd, fortsätter Smyth.

De 70,8 miljoner människor som befinner sig på flykt kan delas in i tre huvudkategorier. Flyktingar, som tvingats fly på grund av konflikt, krig eller förföljelse, asylsökande som befinner sig utanför sitt hemland och får internationellt skydd men inväntar sin officiella flyktingstatus samt den tredje och största gruppen, internflyktingar, som befinner sig på flykt i sitt eget hemland.

Vad Oxfam gör

Vi skyddar människor i krissituationer och sätter samtidigt press på regeringar för att ta ansvar för människor på flykt. Vi bedriver påverkansarbete för att människor i krissituationer ska ha rätt till asyl och få det stöd och skydd de behöver och finns på plats i flera av världens flyktingläger där vi bland annat förser människor med rent vatten och mat, installerar lägerbelysning samt bygger toaletter och reningsverk.