750 000 människor är fast i Mosul

Feb 16, 2017
Feb
16
2017

750 000 människor är fast i Mosul

Oxfam uppmanar militära styrkor att skapa säkra flyktvägar för civila

Mosul

Uppskattningsvis 750 000 människor är fångade i västra Mosul samtidigt som striderna närmar sig. Människorna har ingen möjlighet att fly på ett säkert sätt och en militäroffensiv kan dra igång vilken dag som helst, varnar Oxfam. De humanitära förhållandena i stadens västra del har dessutom försämrats sedan leveransvägarna för förnödenheter blev avskurna i november i samband med att östra Mosul återerövrades.

Oxfam är djupt oroade för säkerheten för de familjer som är instängda i västra Mosul, och i synnerhet de som befinner sig i den gamla stan. Där finns smala och tätbefolkade gator som kan förvandlas till en dödsfälla. Oxfam uppmanar den Irakledda koalitionen att fortsätta upprätthålla åtagandet som premiärministern har gjort om att prioritera civilas säkerhet under militära operationer. Trots detta åtagande har cirka 2000 civila dödats eller skadats under de tre första månaderna av strider för att återta Mosul.

Andres Gonzalez landsansvarig för Oxfam i Irak säger ”Väldigt mycket står på spel för civila nu när striderna går in i nästa fas. Tanken på att familjer kan hamna mitt i strider är fasansfull. Oxfam uppmanar alla väpnade styrkor att undvika att använda tunga vapen i befolkade och bebyggda områden, och att skapa säkra flyktvägar för civila”

Redogörelser från civila i östra Mosul tyder på att familjer var måltavlor för ISIS och hamnade mitt i striderna när östra delen av Mosul återerövrades. Eftersom alla broar mellan östra och västra Mosul har förstörts eller skadats, och att ISIS fortfarande kontrollerar västra delen av staden, finns det en risk för att många civila kommer att dödas eller skadas.

Oxfam står redo för att hjälpa en eventuell tillströmning av 250 000 flyende människor när den andra fasen av den militära offensiven startar. Filtar, värmare, hygienartiklar och andra förnödenheter har delats ut till byar söder om Mosul som många sannolikt kommer att fly ifrån. Oxfam planerar också att stödja ett traumacenter i området.

Foto: Sam Tarling

Mer information: Iraks regering uppskattar att 750 000 människor fortfarande lever i västra Mosul och att upp till 250 000 kommer tvingas fly när striderna börjar. Prognoserna har gjorts för att kunna planera humanitära hjälpinsatser. Fler än 190 000 människor har flytt striderna i Mosul och omgivande områden sedan den 17 oktober 2016 enligt den Internationella Organisationen för Migration, men runt 30 000 människor har återvänt. Oxfam har stöttat människor som flytt från ISIS och militära strider sedan 2014. Vi arbetar i lägren och i samhällen över hela norra Irak, och även i de områden som har återtagits från ISIS de senaste veckorna. Vi tillhandahåller rent vatten, filtar och annat viktigt stöd till de familjer som lever i Hassan Sham lägret, vi hjälper också till på vårdinrättningarna i och runt Mosul. Oxfam arbetar också med att samhällen runt Mosul ska återfå sin vattenförsörjning. FN:s humanitära samordnare i Irak, Lise Grande, sa förra månaden att 47 procent av alla skadade eller dödade under striderna har varit civila. FN:s kontor för samordning av humanitära frågor har rapporterat att över 1675 skadade civila sänts till Erbils största sjukhus för att få traumavård och att minst 312 civila behandlades på ett kirurgiskt sjukhus i Bartallah mellan den 17 oktober 2016 och 25 januari 2017. Rapporter om antalet människor som behandlats på sjukhus och traumacenter återspeglar dock inte det totala antalet civila som skadats och dödats. Oxfam är en global hjälporganisation som arbetar med människor mot fattigdom.