4 hungerkriser har blivit 5

Jan 10, 2018
Jan
10
2018

4 hungerkriser har blivit 5

En upptrappning av konflikten i Demokratiska republiken Kongo har lett till att de fyra allvarliga hungerkriser som pågår i världen har blivit fem.

 

Hungerkris i DR Kongo

En övergiven lagerlokal i DR Kongos Kasairegion fungerar nu som flyktingboende för människor som söker skydd undan konflikten. Foto: John Wessels / Oxfam

I Jemen, Sydsudan, länderna i Östafrika, området runt Tchadsjön och nu demokratiska republiken Kongo har konflikter och hårt klimat gjort miljontals människor beroende av mathjälp. Oxfam är på plats med livräddande hjälp i alla fem kriser, men behöver ökade bidrag för att kunna leverera mat och vatten till människor som behöver det akut.

Det land som nu läggs till i listan över allvarliga hungerkriser i världen är Demokratiska republiken Kongo, där 7,7 miljoner människor beräknas vara i behov av mathjälp. Konflikten som bröt ut i den tidigare fredliga regionen Kasai förra året har lett till en åttafaldig ökning i hunger, och 400 000 barn i regionen rapporteras vara svårt undernärda.


I DR Kongo har man nu gått miste om tre jordbrukssäsonger. Många tvingas leva på bara ett mål mat om dagen, och har inte tillgång till näringsrika livsmedel. Foto: John Wessels / Oxfam

Samtidigt som FN uppskattar att 13 miljoner människor kommer vara i behov av hjälp och skydd i början av 2018 är hjälpinsatserna i landet kraftigt underfinansierade och människor i riskerar bli utan den livräddande hjälp de behöver. Vi är på plats med bland annat mat, rent vatten, sanitet och hjälper till att hålla människor säkra från våldet. Våra insatser i Kasai har hittills hjälpt 50 000 personer.