Mänskliga rättigheter i leverantörsled

 • Företags agerande i sina egna leverantörsled kan göra stor skillnad i kampen mot fattigdom och för mänskliga rättigheter. Tiden är förbi när företag bara kunde peka på att de har en uppförandekod och gör revision. Idag behöver företag ta ett större ansvar och göra djupgående analyser av sina leverantörsled. Oxfam arbetar bland annat med flera svenska livsmedelskedjor att förbättra villkoren i deras leverantörsled. Vi hjälper till att identifiera potentiella risker och faktiska överträdelser och presenterar åtgärdsförslag till företagen för att stärka sitt arbete med mänskliga rättigheter.

  Vi är intresserade av att hitta fler partners där vi tillsammans kan förbättra villkoren för människorna i globala leverantörsled. Som partner arbetar vi med frågan på plats i verksamhetsländerna och är med hela vägen från riskanalys till projektimplementering.

  Kontakta oss så berättar vi mer: caroline.von.uexkull@oxfam.se

   
 • Levnadslöner och hållbarhet

  I företags leverantörskedjor kan det förekomma både människorättskränkningar och negativ klimatpåverkan. När Axfood insåg att deras basmatiris från Pakistanska Punjab slog i taket på nästan alla riskparametrar; barnarbete, kvinnors situation, arbetsvillkor, vattenbrist, bekämpningsmedel och sårbarhet inför klimatförändringar tog de kontakt med Oxfam för att få hjälp med att undersöka hur det låg till i området där riset köps in. Vi arbetar nu tillsammans för att förbättra situationen för arbetarna på risfälten. Målet är att involvera alla aktörer i leverantörskedjan för att få en mer hållbar odling och att jordbrukare och arbetare känner till sina rättigheter och tjänar rättvisa löner.

  Läs mer om vår samarbete med Axfood här.

 • Samarbete för schysta villkor i världshandeln

  Människorättskränkningar och omfattande fattigdom. Det är verkligheten bakom många av de produkter som importeras till Sverige. I ETI Sweden går flera stora aktörer ihop för att skapa bättre villkor i företags leverantörsled. Oxfam Sverige är en av medgrundarna till Ethical Trading Initiative Sweden där företag, fackförbund, civilsamhälle och offentliga aktörer samarbetar för att skapa schysta villkor i världshandeln.

  Läs mer om ETI Sweden här.

 • Mänskliga rättigheter i leverantörskedjor

  Ett viktigt sätt att förändra de orsaker som ligger bakom att människor lever i fattigdom är att förbättra arbetsförhållandena i den globala leverantörskedjan. Studier som Oxfam genomfört visar att kränkningar av mänskliga rättigheter och fattigdomslöner är ett problem i många leverantörskedjor. Oxfam arbetar därför tillsammans med företag för att identifiera och åtgärda dessa överträdelser. Ett av dem är det finska livsmedelsföretaget S-Group, som ville undersöka företagspåverkan i leverantörskedjan av tomater och få förslag på lösningar och vad företaget kan göra för att förbättra problemen. Genom en så kallad ”Human rights impact assesment” kunde Oxfam visa på stora problem med hur migrantarbetare behandlas på tomatodlingar i Italien. Oxfams rapport har lett till att S-group lovat att göra förändringar i sin verksamhet samt inspirerat andra företag att genomföra liknande studier. Nu har vi inlett liknande samarbeten med bland andra Coop och Systembolaget.

  Läs rapporten "The people behind the prices" här.

 • Rättvisa arbetsvillkor i vinindustrin

  Vi samarbetar med Systembolaget för att skapa rättvisa arbetsvillkor för vindruvsplockare i Italien. I tidigare rapporter har Oxfam kunnat visa att det förekommer människorättskränkningar i Italiens jordbruksindustri, där kvinnor och migrantarbetare systematiskt utnyttjats, tvingats bo och arbeta under fruktansvärda förhållanden och ibland tjänar så lite att de inte kan leva på sin lön. För att skapa rättvisa och trygga arbetsvillkor för arbetarna genomför Oxfam nu djupgående analyser av de nordiska leverantörskedjorna i den italienska vinindustrin med fokus på mänskliga rättigheter hos arbetare som plockar vindruvor.

  Läs mer om vårt samarbete med Systembolaget här.

 • Motverka fattigdomen bakom frukten vi köper

  I samarbete med Coop genomför Oxfam en ”human rights impact assessment” i deras leverantörskedjor för citrusfrukter som levereras från Marocko till Sverige. Analysen kommer att utvärdera både potentiella och faktiska överträdelser mot de mänskliga rättigheterna.

  Läs mer om vårt samarbete med Coop här.

 • Skapa transparens i leverantörskedjan med Blockchain

  Blockchain handlar om att ge arbetare ökad möjlighet att påverka. Med modern, banbrytande teknologi kan företag granska sina leverantörsled utifrån mänskliga rättigheter och stöttar arbetare i att höja sina röster genom att själva mata in information om sina rättigheter- data som sedan görs tillgänglig för alla, både konsumenter och företag. Oxfam utforskar området och vi söker nya partners för pilotprojekt.

Ny Oxfamrapport slår fast: sexuella trakasserier, tvångsarbete och låga löner bakom citrusfrukt som säljs i Sverige

Idag publicerar Oxfam Sverige en rapport som visar på att bakom de citrusfrukter som säljs i Sverige sker omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter för de som odlar frukterna i Marocko. Ett hundratal arbetare har vittnat om bland annat sexuella trakasserier mot kvinnor, tvångsarbete och låga löner. Rapporten är framtagen på uppdrag av Coop Sverige, och Oxfam kräver nu att Coop tar ett större ansvar för att kränkningar inte ska förekomma i deras leverantörsled.

 

Arbetarna bakom italienska viner utsätts för människorättskränkningar

Arbetssituationen för vindruvsplockare i Italien präglas av missförhållanden och allvarliga risker för människorättskränkningar.

 

Konflikter, covid-19 och klimatförändringar – en dödlig kombination

Ett och halv år sedan pandemins början orsakar hunger fler dödsoffer än coronaviruset. Antalet människor som lever i svältliknande förhållanden har ökat sex gånger om.

Ny rapport synliggör systemisk exploatering och diskriminering inom globala livsmedelsindustrin

Odlare och arbetarna som förser Europa och USA med produkter som ris, skaldjur, kaffe, te och vin har inte fått tillräckligt stöd för att klara pandemins effekter på hälsan och ekonomin. Flera globala livsmedelskedjor har istället fokuserat på utdelningar till aktieägare och bonusar till styrelseledamöterna. 

 

Ny kampanj för lagstiftning om företags ansvar för mänskliga rättigheter

Nu lanseras kampanjen ”Visa handlingskraft” som vill sätta press på Sveriges regering för att få en lagstiftning på plats om företagande och mänskliga rättigheter.

 

Företag som tjänar på pandemin delar ut storvinster till aktieägare, medan människor förlorar sina jobb

I en ny rapport visar Oxfam att 32 företag som tjänat på covid-19 förvärrat de ekonomiska effekterna av pandemin genom att dela ut vinster till aktieägare istället för att säkra de anställdas jobb och säkerhet.

EU-lagstiftning mot företags kränkningar av mänskliga rättigheter är på väg

Idag finns det inga regler som förhindrar svenska och europeiska företag mot att exempelvis använda barnarbete eller betala slavlöner till människor i andra länder.

Oxfam medgrundare till ETI Sweden

Idag grundades ETI Sweden som ska arbeta för schysta villkor i världshandeln Oxfam Sverige är en av medgrundarna.