Tack alla våra givare för 2021

 • 2021 har varit ytterligare ett utmanande år. Ett år där det har visat sig vara extra viktigt att stå tillsammans och kämpa för att alla ska behandlas rättvist. Ytterligare ett år där du, som stödjer människor som är extra utsatta, förtjänar ett stort tack. Titta gärna på videon nedan som sammanställer året som gått.

  Tillsammans har vi nått ut till 25 miljoner människor det senaste året. Det hade inte varit möjligt utan givare som du och vi hoppas att du är väldigt stolt över det. Tack vare ditt regelbundna stöd kunde människor få stöttning när tiderna blev svårare.

   

 • Här är några exempel på vad Oxfam har arbetat med under 2021. Klicka på bilderna för att läsa mer.
   

    

    

 • Med hjälp av dina gåvor har vi försett människor med rent vatten och tvål för att minska smittspridningen av dödliga sjukdomar i bland annat Jemen. Vi har hjälpt människor i Gaza att bygga upp sina liv efter att striderna förstört allt ytterligare en gång. I Indien, där pandemin slog till extra hårt i våras, har vi försett sjukhus med skyddsutrustning, syrgasbehållare, och annan medicinsk utrustning. Du har också varit med och hjälpt till med mat till familjer i exempelvis Guatemala och Syrien som har fått det extra svårt på grund av pandemins effekter. I flera länder som saknar sociala skyddsnät har vi delat ut kontantbidrag till personer som plötsligt inte hade råd att köpa det allra viktigaste till sin familj.

  Vi har fortsatt drivit kampanjer för att vaccin ska finnas tillgängligt för varenda människa samt att länder med större utsläpp ska ta ansvar för dem som påverkas mest av klimatförändringarna.

  Inget av detta hade varit möjligt utan våra givare. Ditt stöd gör större skillnad än någonsin. Trots ett år till där saker inte riktigt varit som vanligt har du valt att stötta andra människor. Det tycker vi är fantastiskt. Tiden framöver kommer fortsätta vara tuff men med ditt och andras stöd så finns det hopp om att fler kan få livräddande hjälp. Tillsammans kommer vi fortsätta göra världen till en bättre plats när vi väljer att hjälpa och stötta varandra.

  Tusen tack för ditt stöd - vi hoppas att 2022 blir ett bättre och rättvisare år för alla människor.

  Klicka här för att skänka en gåva till människor som lever i fattigdom!

   

Hälften av barnen i Guatemala är undernärda

Fyrabarnsmamman Silveria: ”Du blir rädd och undrar om ditt barn kommer att dö”
 

I Guatemala är närmare hälften av alla barn under fem år kroniskt undernärda. På grund av klimatförändringarna och ett bristande socialt skyddsnät ökar antalet undernärda barn ständigt. Oxfam finns på plats för att hjälpa de mest utsatta men behöver stöd från givare omgående för att kunna nå ut till fler.

 

Det är dags för FN:s klimatmöte att stoppa klimatojämlikheten!

Vi läser om det i tidningarna, vi ser det på nyheterna – om hur klimatkrisen drabbar oss alla. Men frågan om klimatet är inte en fråga som vi bara kan bläddra förbi eller av stänga tv:n i förhoppning om att någon annan ska lösa problemet. Klimatkrisen tar sig olika form beroende på var vi geografiskt befinner oss på världskartan, men den berör oss alla.

 

Mardrömmen att leva på flykt - Hör Omar & Salems berättelse från Jemen

Omar och Salem bor i ett flyktingläger i Jemen, där kriget har skapat en av världens mest omfattande humanitära katastrofer. FN varnar redan för att landet står inför en av historiens värsta hungerskriser och över fyra miljoner personer har hittills tvingats på flykt på grund av av konflikten. Över 24 miljoner av Jemens befolkning är i behov av humanitärt stöd, varav hälften är barn.

 

Konflikter, covid-19 och klimatförändringar – en dödlig kombination

Ett och halv år sedan pandemins början orsakar hunger fler dödsoffer än coronaviruset. Antalet människor som lever i svältliknande förhållanden har ökat sex gånger om.

Oxfam utökar insatser efter covidkris i Indien

”Vår prioritet nu är att förse sjukhus och vårdpersonal utrustning så att de kan fortsätta att behandla de som är sjuka."

 

Brand i rohingyernas flyktingläger i Bangladesh

45 000 personer står nu utan bostad och är i akut behov av mat, vatten och sanitet.